GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak doğal, sağlıklı, lezzetli, müşteri talep ve beklentilerine uygun ürünlerin üretilmesini ve müşteriye sunulmasını sağlamak, iyi üretim, iyi hijyen uygulamaları ve uygun çevre şartlarını sağlamak,

  • Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini artırmak. Yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamak, sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmek,
  • Her kademede eğitimli ve bilinçli personel yaklaşımını benimsemek ve uygulamak, personelin bilgi ve beceri düzeylerinin artırılması yönünde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunmak,  
  • Teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle işletme verimliliğini sürekli arttırmak,
  • Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak ve sürdürülmesini sağlamaktır.
  • Ürünlerimizin kalitesini kontrol etmek amacıyla, resmi ve özel laboratuvarlar ile koordinasyon halinde çalışılmaktadır. Bu laboratuvarlarda, mağazalarımızda satılan tüm gıda ürünlerinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizleri yapılmaktadır. Satışa sunduğumuz gıda ürünlerimizde, patojen olan ve olmayan mikroorganizmalar, toksinler, zirai ilaç kalıntıları, kullanımı sınırlı katkı ve koruyucular, GDO varlığı vb. gibi insan sağlığını tehdit edebilen yasal parametrelerin kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır.
  • Mal kabul süreci ile başlayan üretim aşaması ile devam eden depo stokları ve sevkiyata kadar tüm süreçlerde ilgili ulusal ve uluslararası güncel mevzuat, yönetmelik, standart, tebliğ ve/veya kanunlara, Kalite ve Gıda Güvenliği Standartlarına, Helal üretim koşullarına ve sağlık kurallarına ve otantisiteye uygun ürün üretmek,
  • Sektörümüzde lider olabilmek adına hijyen ve sanitasyon esas alınarak kaliteli, güvenli ve sağlıklı ürünler üreterek bu ürünleri en ekonomik seviyede pazarlamak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için her alanda sürekli iyileştirme yaparak müşteri memnuniyetini sağlamak.
  • Personel eğitimini ön planda tutarak gıda hijyenini en üst seviyeye çıkarmak.
  • OGAŞ Şekerleme, üretim süreci boyunca ürün kalitesi ve güvenliğini garanti eder. Uygun saklama koşullarında muhafaza edilmeyen ve/veya belirtilen son tüketim tarihinden / tavsiye edilen tüketim tarihinden (STT-TETT) sonra tüketilen ürünler (ve kargo / teslimat sırasında oluşan hasarlar) bu garanti kapsamına dâhil değildir.
  • Yasal mevzuatlar çerçevesinde, gıda güveliği ve kalite kültürünün sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederek çalışmak, kuruluşumuzun gıda güvenliği politikasıdır.